Blog Blog

Pintem sobre paper d’alumini

La pintura es una forma d’expressió, aquesta no es limita a pintar sobre paper, oferir als nens materials diferents per experimentar amb ella és una manera ideal d’expandir la seva imaginació i desenvolupar la...

Bosses sensorials

Bosses sensorials amb diferents colors i textures, per l’estimulació del sentit del tacte i la vista. Activitat realitzada als grups de P1

Paint the SNOW

We painted cotton with colored paint in the classrooms of P2 … it seems like snow they liked it a lot