Normativa Covid-19

Mesures sanitàries i ràtios en referència a la COVID19, seguint les indicacions dels organismes oficials Educació i Sanitat.