Author: genia

Pintem sobre paper d’alumini

La pintura es una forma d’expressió, aquesta no es limita a pintar sobre paper, oferir als nens materials diferents per experimentar amb ella és una manera ideal d’expandir la seva imaginació i desenvolupar la...

Bosses sensorials

Bosses sensorials amb diferents colors i textures, per l’estimulació del sentit del tacte i la vista. Activitat realitzada als grups de P1