La intel•ligència emocional és l’autèntica clau per ser feliços

Basant-se en les publicacions del model de Daniel Goleman, la intel·ligència emocional consisteix en conèixer les pròpies emocions, manejar-les, motivar-se a si mateix, reconèixer les emocions dels demès i establir relacions.

A partir d’aquest marc teòric, s’han dissenyat diversos programes d’educació emocional molt diversos, per l’alumnat d’educació infantil, a la nostra escola ho introduïm als nens de P2 mitjançant el conte “ El monstre de colors” on ajuda als nens a reconèixer i relacionar diferents emocions a colors, ex: Alegria = groc… Al llarg del curs s’aniran introduint altres activitats per afavorir el bon desenvolupament emocional del Infants.

You may also like...