Tagged: babytown

Bosses sensorials

Bosses sensorials amb diferents colors i textures, per l’estimulació del sentit del tacte i la vista. Activitat realitzada als grups de P1

Paint the SNOW

We painted cotton with colored paint in the classrooms of P2 … it seems like snow they liked it a lot