Pintem sobre paper d’alumini

La pintura es una forma d’expressió, aquesta no es limita a pintar sobre paper, oferir als nens materials diferents per experimentar amb ella és una manera ideal d’expandir la seva imaginació i desenvolupar la seva creativitat. Expressar-se mitjançant l’art es fonamental pel seu desenvolupament.

You may also like...