Experimentació amb elements de la natura

Els nens exploren lliurement diferents objectes i materials a nivell sensorial i perceptiu. Posen en joc tots els sentits, els miren, els oloren, els toquen, els escolten. L’experimentació permet que l’aprenentatge sigui significatiu, posa èmfasi en la creació, en l’evolució i relació entre els conceptes. El més important és motivar-los i estimular-los, fer servir el medi, és a dir, el que tenen més a prop i és més quotidià, de manera que allò que aprengui en una situació concreta ho pugui portar a la seva vida més quotidiana. I per últim, cal potenciar la seva creativitat i la seva imaginació.

You may also like...