Experimentació amb Gelatina

L’experimentació és important per als infants per tal de descobrir el seu entorn, que possibilita una font inesgotable de coneixement. Els materials quotidians formen part del dia dels nens i els ajuda a desenvolupar-se i a tenir eines i recursos per resoldre les situacions. Amb l’experimentació els infants posen de manifest tot el seu cosemocions i intel·ligències,  i són ells el qui decideixen la forma en què interactuen amb el material que se’ls proporciona.

Tanmateix les diferents textures i sensacions faran que l’infant formi una percepció del que ha experimentat gràcies a la informació que li proporciona el material amb el que està treballant, en aquest cas la gelatina.

 

You may also like...